Agenda Raad d.d. 23 oktober 2017

de zitting vindt plaats op maandag 23 oktober 2017 om 20u30 in den Blijk

De volgende punten worden behandeld:

OPEN VERGADERING