BESTUURDe Raad
Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De 12 leden van deze raad worden verkozen door de gemeenteraad en zetelen 6 jaar. De Raad kiest onder zijn leden een voorzitter. De burgemeester maakt van rechtswege deel uit van de Raad.

De Raad vergadert minstens éénmaal per maand. Meestal vinden deze vergaderingen plaats de 3e maandag van de maand.

De zittingen van de Raad zijn openbaar. Dit geldt wel enkel voor de punten die op de openbare zitting worden gebracht. Bepaalde zaken (vnl. zaken ivm personen) worden in gesloten zitting behandeld.
De agenda van de Raad wordt telkens op de website geplaatst.

De Raad richt in zijn midden een Vast Bureau en een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Samenstelling Raadvoorzitter:
Joke Lenseclaes
secretaris:
Koen Germeys
raadsleden:
Jacques Gobert
Patricia Meerts
Beatrijs Vanderlinden
Beatrice Adrianssens
Olivier Martin
Sielke De Mecheleer
Karin Van Hecke
Martine Haegeman
Jean-Pierre Audag

terug naar boven


Vast Bureau
Het Vast Bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW.

Het Vast Bureau bestaat uit volgende leden:
Joke Lenseclaes, voorzitter

Karin Van Hecke, raadslid
Beatrijs Vanderlinden, raadslid
Jean Pierre Audag, raadslid

Koen Germeys, secretaris

terug naar boven


Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
Dit Comité behandelt alle aanvragen inzake financiële en sociale dienstverlening.

Dit Comité bestaat uit volgende leden:
Joke Lenseclaes, voorzitter

Sielke De Mecheleer, raadslid
Martine Haegeman, raadslid
Beatrice Adrianssens, raadslid
Jean-Pierre Audag, raadslid

Els Vanbilloen, hoofd sociale dienst
Leen De Cock, bestuurssecretaris

terug naar boven