Dit loket situeert zich in het administratief centrum De Vuurmolen en wil de toegankelijkheid van het Welzijnsveld bevorderen.
Men kan hier terecht voor al de vragen rond maatschappelijke dienstverlening in de gemeente. De maatschappelijk werker verwijst, indien nodig, door naar de geschikte hulpverleningsvorm.
Daarnaast helpt men verder met:

 1. Aanvraag verwarmingstoelagen

  Als je tot een van de volgende categorieën behoort, heb je recht op een toelage

  Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 15.063,45 verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste.

  Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 15.063,54 verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

  Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.


  Enkel personen die verwarmen met een van de volgende brandstoffen komen in aanmerking:
  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum
  • bulkpropaangas

  Bovendien moet de brandstof geleverd worden tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010. Binnen de 60 dagen na levering moet u bij het OCMW de aanvraag indienen.

  Indien deze voorwaarden voldaan zijn heb je recht op een verwarmingstoelage

 2. Opladen budgetmeter gas en elektriciteit

 3. Aanvraag pensioen

 4. Aanvraag tegemoetkomingen aan personen met een handicap

 5. Informatie over huurwetgeving en uithuiszettingen

 6. Toelagen in het kader van het kankerfonds