SOCIALE DIENST

Wat is de algemene Sociale Dienst?


Het is een dienst die maatschappelijke hulpverlening biedt. U kan er terecht bij een maatschappelijk assistent met alle vragen en problemen. Samen wordt er gezocht naar de beste aanpak van uw moeilijkheden. U kan rekenen op discretie.

Voor wie is de Algemene Sociale Dienst?
Iedere inwoner van de gemeente kan terecht bij deze dienst met individuele hulpvragen i.v.m:

Wat biedt de Algemene Sociale Dienst?

1. Informatie, advies, administratieve hulp en bemiddeling.
2. Financiële hulpverlening: 3. Sociale begeleiding
4. Samenwerking met en doorverwijzing naar andere hulpverleners en instellingen.
5. Schuld hulpverlening Iedere aanvraag voor tussenkomst of steun wordt door de sociale dienst onderzocht. Alle gegevens in verband met uw familiale-, financiële-, en sociale toestand worden verzameld in een sociaal dossier. Iedere 1ste dinsdag van de maand vindt er een bijzonder Comité Sociaal Onderzoek plaats. Hier worden de beslissingen van de steunaanvraag genomen.
Wanneer kan u bij ons terecht?
Tijdens de permanentieuren van maandag tot vrijdag :
8.15 u. tot 11.45 u.
enkel open elke derde dinsdagavond van de maand :
17.00 u. tot 19.00 u.
of na afspraak
Tel: zie telefoongids


6. Verwarmingstoelage.

Als je tot een van de volgende categorieën behoort, heb je recht op een toelage
Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 15.063,45 verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 15.063,54 verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.


Enkel personen die verwarmen met een van de volgende brandstoffen komen in aanmerking:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum
• bulkpropaangas

Bovendien moet de brandstof geleverd worden tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010. Binnen de 60 dagen na levering moet u bij het OCMW de aanvraag indienen.

Indien deze voorwaarden voldaan zijn heb je recht op een verwarmingstoelage
De Sociale Dienst bestaat momenteel uit volgende leden:

e-mail: Els Vanbilloen, Hoofd Sociale Dienst, 02 686 02 23
e-mail: Caroline Cumps, Maatschappelijk assistente, 02 686 02 20
e-mail: Harm Santermans, Maatschappelijk assistent, 02 686 02 22
e-mail: Veronique Calkhoven, Maatschappelijk assistente, 02 686 02 24
e-mail: Elke De Nil, Maatschappelijk assistente, 02 686 31 68

Adres
OCMW
Den Blijk
JP.Dieudonnéstraat 3
3090 Overijse

terug naar boven