Aanvraag tegemoetkoming mindervaliden

Het aanvragen van deze tegemoetkomingen gebeurt niet meer op papier maar via een internetapplicatie 'my handicap'.

Via uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u zelf de aanvraag indienen of nagaan op welke voordelen u recht zou hebben.

Het indienen en het raadplegen van uw dossier doet u via de volgende link:

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/handiweb/index.htm

Indien u niet vertrouwd bent met de pc of graag een helpende hand heeft, kan de loketbediende de thuisdiensten voor u de aanvraag doen.