Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Dit Comité behandelt alle aanvragen inzake financiële en sociale dienstverlening. 

Zetelverdeling

Bekendmaking: zetels Bijzonder Comité voor de sociale Dienst (BCSD)

 

Samenstelling