Sociaal Huis

Dit loket situeert zich in het administratief centrum De Vuurmolen en wil de toegankelijkheid van het Welzijnsveld bevorderen.
Men kan hier terecht voor al de vragen rond maatschappelijke dienstverlening in de gemeente. De maatschappelijk werker verwijst, indien nodig, door naar de geschikte hulpverleningsvorm.