OCMW Overijse steunt Casa Magnolia

Tijdens het laatste buitengewoon comité voor de sociale dienst van 2018 schonk OCMW Overijse 10 000 euro aan Casa Magnolia. De afgelopen jaren werd er in het OCMW-budget steeds 10 000 euro voorzien voor “opvang mindervaliden via samenwerking gespecialiseerde instellingen”. Afgelopen jaren konden o.a. CADO Overijse, De Eglantier, vzw Voedselhulp Overijse al geheel of gedeeltelijk van dit bedrag genieten. Dit jaar is Casa Magnolia aan de beurt. De organisatie wil gezinnen o.a. uit de Druivenstreek met een kind met zware zorgnood ondersteunen door hun huishouden te verlichten. Hun volgende project “de snoezelmobiel” zal eerder gericht zijn op de zorgbehoevende kindjes zelf. Door de schenking van het OCMW zullen de mensen van Casa Magnolia het nodige snoezelmateriaal kunnen kopen om hun snoezelmobiel in te richten.