Administratieve ondersteuning

De administratie zorgt voor de ondersteuning van de werking van het OCMW en staat ondermeer in voor het secretariaat, de financiële verrichtingen, de personeelszaken, het patrimoniumbeheer en de aankopen:

Adjunct financieel directeur - OCMW en gemeente Overijse: Bob Vanfraechem
Bestuurssecretaris: Leen De Cock
Administratief deskundige boekhouding: Sandra Vanderlinden
Administratief medewerker boekhouding: Linde Marchand
Secretariaat: Myriam Dhaeyer, Katelijn Kerckhoven en Elke Dekock
Kwaliteitscoördinator personeelsdienst: Lore Van De Winkel
Administratief deskundige personeelsdienst Karen Goossens

e-mail: info@ocmw.overijse