Administratieve ondersteuning

De administratie zorgt voor de ondersteuning van de werking van het OCMW en staat ondermeer in voor het secretariaat, de financiële verrichtingen, de personeelszaken, het patrimoniumbeheer en de aankopen:

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe

Financieel directeur: Stefan Tack
Adjunct financieel directeur - OCMW en gemeente Overijse: Bob Vanfraechem

Diensthoofd dienst welzijn: Leen De Cock

Administratief deskundige boekhouding: Sandra Vanderlinden
Administratief medewerker boekhouding: Linde Marchand

Administratief medewerker: Steffie Leroy

Diensthoofd dienst personeel: David Buys

 

e-mail: info@ocmw.overijse