Wilt u gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale?

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt. Het kan gaan om bejaarden, mensen in een sociale noodsituatie, mindermobielen of mensen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De MMC doet beroep op vrijwillige chauffeurs die bereid zijn die mensen met hun eigen wagen te vervoeren naar de kaartclub, een ziekenhuisbezoek, de kapper,... Kortom om deel te nemen aan sociale activiteiten.


Voorwaarden

  • U bent mindermobiel.
  • U hebt een beperkt inkomen (2x het bedrag van het leefloon).
  • Er is geen openbaar vervoer beschikbaar voor het gevraagde traject of u kan moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer.

Kostprijs

  • Het lidgeld voor een alleenstaande bedraagt 12 euro/jaar en voor een koppel/samenwonenden 18 euro/jaar.
  • Er is een wachtvergoeding van maximum 4 euro.
  • Wanneer u lid wordt na 1 juli betaalt u slechts de helft.
  • De prijs per kilometer bedraagt 0,35 euro.
  • Het aantal kilometers wordt gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
  • U rekent rechtstreeks en contant af met de chauffeur.


Hoe een rit aanvragen

U wordt lid van de MMC. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u 3 werkdagen op voorhand aan. De centrale zoekt een chauffeur voor de rit en verwittigt u telefonisch.

Verzekering

U bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Die dekt de schade die u zou toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen van de wagen of tijdens het verloop van de rit.