Aanvraag tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Het aanvragen van deze tegemoetkomingen gebeurt niet meer op papier maar via een internetapplicatie 'my handicap'.

Via uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u zelf de aanvraag indienen of nagaan op welke voordelen u recht zou hebben.

Het indienen en het raadplegen van uw dossier doet u via de volgende link:

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/handiweb/index.htm

Indien u niet vertrouwd bent met de pc of graag een helpende hand heeft, kan de loketbediende van het Sociaal Huis voor u de aanvraag doen.