Reguliere Poetsdienst

De poetsdienst verzorgt het wekelijks of tweewekelijks onderhoud van de bewoonde ruimtes van de woning van hulpbehoevenden die omwille van leeftijd (ouder dan 65 jaar), ziekte, fysieke of mentale beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat zijn hun woning zelfstanding schoon te houden.

Als het werkrooster op het moment van de aanvraag volzet is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Het is dan ook belangrijk dat u de hulp aanvraagt op het moment dat u voelt dat het moeilijk begint te worden en dat u niet wacht tot u echt niets meer kan doen. Onmiddellijke hulp kunnen we niet garanderen.

Voorwaarden

  • U bent 65 jaar of ouder.
  • U hebt recht op een uitkering van de zorgverzekering.
  • U hebt een score van minimum 12 punten op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • U bent zwaar ziek en beschikt over een medisch attest (dat attest moet om de 6 maanden hernieuwd worden) na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
  • U bevindt zich ten gevolge van ziekte, een ongeval of een hospitalisatie in een dringende noodsituatie na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
  • U bevindt zich in een sociale noodsituatie na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Kostprijs

De gebruiker betaalt tussen 5,50 en 15 euro per uur.