Mantelzorgpremie

Verleent u op regelmatige basis hulp en bepaalde zorgen aan een zorgbehoevende partner, kind of oudere in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden 

De mantelzorger

  • Moet minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
  • Er is geen beperking in verwantschap t.a.v. de zorgbehoevende.

De zorgbehoevende

  • Moet een score van minstens 35 punten hebben op de BEL-schaal of op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 punten.
  • Er is geen leeftijdsgrens bepaald.
  • Woont thuis (zelfstandig of inwonend).
  • Is woonachtig te Overijse

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan. De sociale dienst van het OCMW moet een gunstig advies geven.