Dienstencheques

Om zich beter te kunnen toeleggen op haar kerntaken, heeft het OCMW beslist de poetsdienst via dienstencheques voortaan te reserveren voor haar doelgroep nl. de sociaal behoeftigen.

Voor wie

  1. Personen die rechthebbende zijn op een uitkering van de zorgverzekering.
  2. Personen met een score van minimum 12 punten op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  3. Zwaar zieken mits medisch attest (dat attest moet om de 6 maanden hernieuwd worden).
  4. Personen die zich ten gevolge van ziekte, een ongeval of een hospitalisatie in een dringende noodsituatie bevinden (die personen kunnen tijdelijk op het systeem van de dienstencheques beroep doen).

Hoe aanvragen

Voor u dienstencheques kan aankopen, dient u zich eerst in te schrijven als gebruiker bij de firma Sodexo.

http.//www.dienstencheques-vlaanderen.be

 
Kostprijs 

Per gepresteerd uur hulpverlening overhandigt u één gedagtekende dienstencheque (9 euro) aan de poetshulp van het OCMW. Het gebruik van de dienstencheques is fiscaal aftrekbaar voor 30%, maar met een maximum van 1400 euro.

Let wel!

  • De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques; per kalenderjaar mag u maximum 500 dienstencheques bestellen.
  • Vergeet niet uw gebruikersnummer te vermelden bij iedere bestelling via storting op het bankrekeningnummer van de firma Sodexo.

De cheques worden per post opgestuurd binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

De dienstencheques worden verzonden naar het adres vermeld op de gebruikersinschrijving. Het is bijgevolg heel belangrijk om elke adreswijziging tijdig mee te delen.