Kinderopvang

Onze missie in een notendop

 

Elk kind is uniek.. Voor elk kind willen we het beste, zonder onderscheid naar ras, cultuur of levensovertuiging ! Met respect voor de eigenheid van elk kind, willen we het samen met de ouders maximaal kansen geven voor een ontwikkeling op eigen maat, zoveel mogelijk rekening houdend met de opvoeding die u als ouder wil geven.

Ook al verschillen alle onthaalouders, bij elk van hen vindt uw kind een warm en veilig nest zoals thuis.

Ouders, kinderen en onthaalouders kunnen rekenen op onze dienst, op een professionele inzet voor een kwaliteitsvolle kinderopvang in onze gemeente.