Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW.

Samenstelling