Ik zoek kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind, kom dan ook eens bij de

Dienst Kinderopvang OCMW Overijse kijken.

 

Onze missie

Elk kind is uniek.. Voor elk kind willen we het beste, zonder

onderscheid naar ras, cultuur of levensovertuiging!

Met respect voor de eigenheid van elk kind, willen we het samen

met de ouders maximaal kansen geven voor een ontwikkeling op

eigen maat, zoveel mogelijk rekening houdend met de opvoeding

die u als ouder wil geven.

Ook al verschillen alle onthaalouders, bij elk van hen vindt uw kind

een warm en veilig nest zoals thuis.

Ouders, kinderen en onthaalouders kunnen rekenen op onze dienst,

op een professionele inzet voor een kwaliteitsvolle kinderopvang in

onze gemeente.

 

Onze dienst

De Dienst Kinderopvang van het OCMW Overijse is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. We bieden momenteel de keuze tussen 11 opvanglocaties in gezinnen voornamelijk gevestigd in Overijse, twee in Hoeilaart en één in Huldenberg. Eén locatie biedt een kleine groepsopvang van twee onthaalouders.

U vindt er overal kinderopvang in een rustige familiale sfeer bij onthaalouders thuis. Samen vangen ze dagelijks gemiddeld 77 kinderen op, hoofdzakelijk kinderen tot schoolleeftijd. Buitenschoolse opvang is echter ook een mogelijkheid binnen de dienst.

De dienst staat prioritair open voor alle inwoners van Overijse. Momenteel worden ook aanvragen van buiten de gemeente behandeld.

De verantwoordelijke van de dienst kinderopvang heeft als opdracht:

De algemene leiding, coördinatie en ondersteuning van de dienst: toezicht op de regelgeving en de veiligheid, beheer van de dossiers, communicatie met het bestuur en Kind en Gezin, selectie en opvolging van de onthaalouders, facturatie en administratie beheren, beheer uitleenmateriaal, inschrijvingen, infokanaal voor de ouders,…

De pedagogisch deskundige van de dienst kinderopvang heeft als opdracht:

De kwaliteit binnen de kinderopvang mee versterken door gesprekken met onze onthaalouders, het aanreiken van thema’s, samen zoeken naar oplossingen en samen te kijken naar de interacties in de opvang. Ook gesprekken met ouders als er pedagogische vragen zijn, hebben een belangrijke plaats in mijn opdracht.

Beiden zijn bereikbaar via kinderopvang@ocmw.overijse.be en op tel. 02/686 31 67. Indien je bij afwezigheid een boodschap inspreekt, wordt je zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

Over de werking van de dienst, rechten en plichten van de organisatie, de onthaalouders en ouders kan u meer lezen in het huishoudelijk reglement en het beknopt overzicht van de afspraken.

Kostprijs 

De dienst werkt met inkomens gerelateerde tarieven. Ouders berekenen het inkomenstarief via de website www.mijnkindengezin.be. Er wordt rekening gehouden met uw gezinssamenstelling en uw inkomen, vermeld op het aanslagbiljet. Het tarief varieert van 1,62 euro (laagste sociaal tarief) per dag tot 28,13 euro.

De berekening simuleren kan u vooraf, maar de effectieve berekening en het opvragen van het attest doet u twee maanden voor de effectieve opstart van de opvang zodat u dit dan aan de dienst kan bezorgen bij de inschrijving.

De kosten voor de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. De dienst bezorgt hiertoe jaarlijks een fiscaal attest.

Aanvraag

Over de werking van de dienst kan je alles lezen in het huishoudelijk reglement.

Kiest u na het lezen van het reglement voor gezinsopvang bij onze dienst dan gebeurt de aanvraag via het digitaal loket kinderopvang op de website: www.kinderopvanginmijnbuurt.be
Na uw aanvraag voor onze dienst of één van onze onthaalouders ontvangt u tweewekelijks een lijst met vrije plaatsen.

Reservatie

Na ontvangst van de lijst kan u met de onthaalouders - naar eigen keuze - een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vindt u een geschikte locatie die de opvang kan doen, dan vult u er samen het reservatieformulier in. Dit formulier bezorgt u aan de dienst (witte brievenbus aan de glazen ingangsdeur van ‘Den Blijk’, Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse). Ook kan de betrokken onthaalouder het formulier aan de dienst bezorgen.

Dit ingevulde reservatieformulier wordt door de dienst ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur, tijdens de maandelijkse vergadering van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Na goedkeuring door het bestuur ontvangt u een officiële bevestiging via de post.

Inschrijving van het kind

Na de geboorte en twee maanden voor de opvang komt u op afspraak langs op de dienst om uw kind in te schrijven en een opvangovereenkomst te tekenen. Hiervoor brengt u de ingevulde informatiefiche mee (hier downloaden) en het attest inkomenstarief dat u opvraagt via www.mijnkindengezin.be, op deze site vindt u ook de handleiding voor de procedure.

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement samen met belangrijke documenten van de dienst.

Ouders en onthaalouders kunnen meldingen en/of klachten formuleren door het klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier vindt u hier.